60 năm ngành Du lịch Việt Nam

Chào mừng 60 năm ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam

Thông điệp của Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh nhân dịp Kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 – 09/7/2020)

Thư chúc mừng Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phát triển du lịch xanh Việt Nam