Khoa học - Công nghệ

Số hóa dữ liệu lễ hội tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025

Phát triển công cụ kỹ thuật số phục hồi du lịch

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An mời doanh nghiệp tham dự hội thảo “Nâng cao năng lực và kỹ năng bán hàng cho doanh nghiệp trên môi trường số”

Tổng cục Du lịch ra mắt clip "Việt Nam: Đi để yêu! - Về với Ninh Bình"