Môi trường

Phát triển du lịch gắn kết với môi trường sinh thái và đào tạo nguồn nhân lực

Phát động Chương trình Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo vì một đại dương không nhựa

Flamingo Đại Lải Resort – Môi trường xanh cho sức khỏe vẹn toàn

Phát triển du lịch Phú Quý theo hướng bền vững