Sự kiện

Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII

Tăng cường hợp tác, xúc tiến du lịch giữa Việt Nam và Campuchia

Khánh Hòa đón khách quốc tế đầu tiên

Văn hóa là nền tảng căn bản để phát triển đất nước bền vững