Sự kiện

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam

Phiên họp liên Uỷ ban UNWTO CAP-CSA lần thứ 32: thúc đẩy các chính sách du lịch ứng phó tác động của Covid-19

Tăng cường hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam - Iran

Hội nghị "Gặp gỡ Hàn Quốc": tăng cường hợp tác song phương Việt Nam - Hàn Quốc