Văn hóa

Ra mắt phim tài liệu “Hồ Chí Minh - Hành trình kiến tạo văn hóa hòa bình”

Cô Tô đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khai mạc du lịch năm 2022

Khai mạc Ngày hội sách và Văn hóa đọc 2022

Nhiều hoạt động đặc sắc trong “Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu” năm 2022