Nghiên cứu - Trao đổi

Phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới

Để ấp đảo Thiềng Liềng trở thành một điểm đến du lịch cộng đồng hấp dẫn và bền vững

Đột phá để xây dựng ngành công nghiệp văn hóa sáng tạo, bản sắc, độc đáo

Tìm giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch