Văn hóa

Triển lãm “Không gian Di sản văn hóa Việt Nam” tại Quảng Nam năm 2022

Ra mắt phim tài liệu “Hồ Chí Minh - Hành trình kiến tạo văn hóa hòa bình”

Cô Tô đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khai mạc du lịch năm 2022

Khai mạc Ngày hội sách và Văn hóa đọc 2022