Văn hóa

Đề xuất tích hợp công tác Bảo tồn di sản, di tích, thắng cảnh vào Quy hoạch Hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Hương sắc trà Việt

Triển lãm “Không gian Di sản văn hóa Việt Nam” tại Quảng Nam năm 2022

Ra mắt phim tài liệu “Hồ Chí Minh - Hành trình kiến tạo văn hóa hòa bình”