Sự kiện

Đẩy mạnh hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch giữa Việt Nam và Slovenia

Đến năm 2030, du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển theo hướng tăng trưởng xanh

Hàng không - Du lịch “bắt tay” liên kết phát triển bền vững

Phiên họp Nhóm Công tác Du lịch APEC lần thứ 63: Nhiều sáng kiến thúc đẩy du lịch phát triển