Lễ thượng cờ kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN

"55 năm ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng"

Quảng bá 5 địa phương một điểm đến tại các tỉnh Tây Nguyên

Khai mạc Hội chợ Xúc tiến thương mại nông nghiệp, sản phẩm OCOP năm 2022

Hội nghị công tác tuyên truyền quảng bá ASEAN