Bộ VHTTDL kiểm tra công tác chuẩn bị thí điểm đón khách du lịch quốc tế tại Khánh Hòa

Việt Nam - Hàn Quốc trao đổi về kế hoạch đón khách quốc tế

Quảng Trị cần khai thác tiềm năng các giá trị văn hóa, du lịch để phát triển

PGS.TS. Vũ Tuấn Cảnh từ trần