Khánh Hòa tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh du lịch, thanh toán không dùng tiền mặt

Tổng cục trưởng TCDL Nguyễn Văn Tuấn: Danh tiếng của Du lịch Việt Nam đã được biết đến rộng rãi

“in-town check-in” - Dịch vụ làm thủ tục hành khách, hành lý ngoài sân bay

Tổ chức Năm Du lịch quốc gia hiệu quả, tránh lãng phí

Ra mắt cuốn tự truyện mang thông điệp “Được sống là hạnh phúc”