Bình Thuận đón gần 120 khách ở giai đoạn bình thường mới

Đẩy mạnh hợp tác du lịch Việt Nam – Nhật Bản

Cơ hội phục hồi hàng không từ các cơ chế hỗ trợ

Sôi động và An toàn - Hành trình xanh, an tâm trải nghiệm

Từ ngày 20/11/2021: thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc sử dụng “hộ chiếu vắc-xin”