Vẻ đẹp bất tận

Vẻ đẹp bất tận

Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng…

Nồng nàn phở sắn trộn chuối cây

Miền sông nước đất Mường

Bãi Kem – Nam Phú Quốc xếp thứ 43/100 bãi biển đẹp nhất thế giới 2018