Khoa học - Công nghệ

Xu hướng ứng dụng công nghệ trong ngành du lịch khách sạn tại Việt Nam

Tổng cục Du lịch tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin phát triển du lịch

Chính thức đưa trang website kết nối nguồn nhân lực ngành khách sạn vào hoạt động

Ứng dụng công nghệ sạch trong phát triển du lịch bền vững