Khoa học - Công nghệ

Tổng cục Du lịch tổ chức tập huấn, triển khai Tổng đài Du lịch Việt Nam 1039

Ngày Chuyển đổi số Việt Nam 2021 sẽ thảo luận thúc đẩy Start-Up số Việt Nam

Tổng cục Du lịch đẩy mạnh du lịch số qua nền tảng YouTube

Đẩy mạnh số hóa hoạt động du lịch