Khoa học - Công nghệ

Bộ VHTTDL triển khai chữ ký số - tăng cường văn bản điện tử

Huế triển khai xây dựng thành phố truyền thông thông minh đầu tiên tại Việt Nam

Số hóa du lịch – start-up “nội địa” đã nhập cuộc

Ứng dụng nền tảng công nghệ 4.0 trong hoạt động của CTC