Khoa học - Công nghệ

“in-town check-in” - Dịch vụ làm thủ tục hành khách, hành lý ngoài sân bay

Xây dựng Hạ Long trở thành thành phố du lịch hiện đại, văn minh, thân thiện

"Thu hoạch sớm" Cánh cửa mở ra cho Du lịch Hành lang Đông - Tây

Triển khai ứng dụng công nghệ ảnh 360 độ vào ngành Du lịch