Khoa học - Công nghệ

Khám phá du lịch Việt Nam trên Google Arts & Culture

Tổng cục Du lịch ký kết hợp tác phát triển du lịch và chuyển đổi số

Tour khám phá khoa học đầu tiên ở Việt Nam

Quảng bá du lịch trên YouTube với chiến dịch “Việt Nam: Đi Để Yêu!”