Pháp luật - Cuộc sống

Công bố dịch Covid-19 toàn quốc

Thực hiện công tác cách ly cho cán bộ làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19

Chính phủ sẽ công bố dịch trên toàn quốc

Thủ tướng yêu cầu phải có biện pháp mạnh mẽ, toàn diện đối với các ổ dịch như BV Bạch Mai, Bar Budda