Tổ chức Du lịch thế giới hoãn toàn bộ sự kiện đến hết tháng 4/2020

UNWTO: Ngành Du lịch cần được ưu tiên hỗ trợ phục hồi sau Covid-19

Thông cáo chung UNWTO và WHO: Không khuyến khích các lệnh cấm thương mại và du lịch

WHO khuyến cáo 'không cần hạn chế du lịch'