Tổ chức Năm Du lịch quốc gia hiệu quả, tránh lãng phí

Hội đồng tư vấn du lịch họp phiên thứ 13

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng làm việc với Tạp chí Du lịch

Công bố Quyết định điều động - bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Thông tin du lịch