Phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị tốt nhất cho ATF 2019

Tổng cục Du lịch làm việc với đoàn công tác thành phố Mimasaka, Nhật Bản

Thúc đẩy quảng bá thị trường Du lịch Việt Nam tại TP. Đài Bắc, Đài Loan

Nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ về lưu trú du lịch