Môi trường

Xây dựng và áp dụng mô hình phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh vùng Bắc Trung Bộ

Laguna Golf Lăng Cô tiếp tục đạt chứng nhận Vàng từ EarthCheck

Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn 2021

Khu dự trữ sinh quyển Núi Chúa và Cao nguyên Kon Hà Nừng của Việt Nam được công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới