Sự kiện

Vinh danh 60 doanh nghiệp và 47 cá nhân du lịch tiêu biểu khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Giới thiệu sản phẩm du lịch đồng bằng sông Cửu Long

Tạo đột phá phát triển du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long

Khai mạc Hội chợ Du lịch quốc tế - VITM Cần Thơ 2019