Nghiên cứu - Trao đổi

Phát triển sản phẩm du lịch biển, đảo các tỉnh miền Trung

Triển khai việc chuyển giao, phát triển công nghệ nước ngoài vào Việt Nam trong lĩnh vực du lịch

Phát triển du lịch văn hóa Đồng Tháp

Phát triển du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La: Lợi thế, hạn chế và giải pháp