Văn hóa - Giải trí

Khai mạc trưng bày Quốc hiệu và Kinh đô Đại Việt qua các thời kỳ lịch sử

Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm – Điểm du lịch xanh

Nhiều hoạt động quảng bá Du lịch Hàn Quốc nửa cuối năm 2019

I like it Korea milk 2019 – cùng dàn sao siêu hot tại Nhà hát Hòa Bình