Môi trường

Tăng cường quản lý, bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An

Cuộc thi Hoa hậu Môi trường tiếp sức mùa dịch với phiên chợ rau xanh 0 đồng

Cao Bằng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững

Phấn đấu đến năm 2025 sử dụng 100% túi nylon, bao bì thân thiện với môi trường