Văn hóa - Giải trí

SEA Games 31 sẽ được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 12 - 23/5/2022

Việt Nam nhận 3 giải thưởng hàng đầu châu Á tại World MICE Awards 2021

SABECO sẽ tài trợ nhiều hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch

Tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông ngành VHTTDL