Sự kiện

Trực tiếp: Tháo gỡ khó khăn cho ngành Du lịch

Hội nghị trực tuyến tháo gỡ khó khăn cho ngành Du lịch do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa Tổng cục Du lịch và cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Canada

Ngành Du lịch Kiên Giang thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho khách du lịch